Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
O szkole >> Historia
Historia ZSP sięga kwietnia 1945 roku, kiedy to powstała Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa założona przez Antoniego Tyśpera, późniejszego jej dyrektora. Uczniowie tej szkoły odbywali praktykę w rzemiośle. Kształcili się w zawodzie cholewkarza i krawca. 12 listopada 1947 roku Publiczną Dokształcającą Szkołę Zawodową przekształcono w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, która nadal jeszcze mieściła się w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4.

W roku 1951 nastąpiło ponowne przeorganizowanie szkolnictwa zawodowego w Śremie - powstała Zasadnicza Szkoła Metalowa. Przygotowywała ona około 60 uczniów do zawodu ślusarza. Praktyczną naukę zawodu odbywali w warsztatach Wielkopolskiej Fabryki Wozów przy ulicy Kilińskiego 16. 1 stycznia 1952 r. szkoła otrzymała budynek po byłej garbarni przy ulicy Chmielnej obecnie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki). Zorganizowano tam warsztaty szkolne (ślusarnia, dział mechaniczny, kuźnia). Uczniowie trzy dni w tygodniu zdobywali wiedzę teoretyczną, trzy dni odbywali praktykę. Od 1 X 1952 r. przeniesiono pomieszczenia szkolne z ulicy Szkolnej do budynku byłej garbarni. Początkowo nauka w Zasadniczej Szkole Metalowej trwała 2 lata, dopiero w 1957 r. przeszła na 3-letni cykl nauczania.

Nowy budynek szkoły 1 maja 1959 roku zmieniono nazwę szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Niebawem otwarto dwie filie: jedną klasę w Książu Wlkp. i jedną przy LO w Kórniku. Systematycznie poszerzano ofertę edukacyjną. W roku szkolnym 1960/1961 w ZSZ istniały dwa kierunki szkolenia: metalowy i włókienniczy. W następnym roku utworzono dwie klasy sprzedawców. Szkoła kształciła już ponad 300 uczniów. Po kilku latach istniała już możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach: zegarmistrz, malarz, stolarz, masarz, kucharz i innych, odbywając praktykę zawodowa w uspołecznionych zakładach pracy lub u rzemieślników.

4 września 1964 r. dokonano rozdziału ZSZ na Zasadniczą Szkolę Zawodową i Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. ZSZ kształciła podczas 3-letnie go cyklu nauczania średnio 250 uczniów, którzy praktyczną naukę zawodu pobierali w warsztatach szkolnych. Natomiast ZSZ Dokształcająca była szkołą 2-letnią, której uczniowie praktykę odbywali w uspołecznionych zakładach pracy lub u rzemieślników. Szkoła ta kształciła młodzież, w najróżniejszych zawodach np.: zegarmistrz, krawiec, malarz, stolarz, masarz, kucharz itp.

Rok 1966 przyniósł szkole nowy budynek, który niestety nie rozwiązał ostatecznie problemu lokalowego, ale po wielu modernizacjach służy uczniom do dnia dzisiejszego. W roku 1972 powstaje kolejna jednostka szkolna. Jest nią Liceum Zawodowe czteroletnie, kształcące robotników wykwalifikowanych.

1 stycznia 1974 r. utworzono Zespół Szkół Zawodowych. W skład tej placówki weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników (do 1974 r. ZSZ Dokształcająca z praktykami zawodowymi poza szkołą), Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne dla Pracujących, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, klasy specjalne.

10 czerwca 1978 r. Zespół otrzymał imię Stanisława Chudoby. Dziesięć lat później - 1 września 1988 r. otwarto nowy kierunek - Liceum Handlowe (później klasy te przeniesiono do Zespołu Szkół Ekonomicznych), a od września 1992 r. - Technikum Budowlane i Technikum Odzieżowe.

W styczniu 1997 r. pożar prawie całkowicie zniszczył jeden z budynków szkoły. W ciągu niespełna jednego roku budynek ten został odremontowany, nowocześnie wyposażony i oddany do użytku w lutym 1998 r. Obecnie można tutaj zdobyć wykształcenie praktycznie w każdym zawodzie. W roku szkolnym 2000/2001 szkoła kształci 1369 uczniów w 54 oddziałach. Jest największą ze szkół w powiecie śremskim i jedną z największych w województwie wielkopolskim.

Z dniem 1 września 2002 r. w związku z reformą szkolnictwa dotychczasowy Zespół Szkół Zawodowych przekształcony został w Zespół Szkół Mechanicznych.

1 września 2008 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Politechnicznych. W tym dniu w szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego połączona z nadaniem szkole im. Powstańców Wielkopolskich. Inauguracja rozpoczęła się uroczystą Mszą Święta w kościele Farnym. Następnie, w asyście orkiestry wojskowej i kompani honorowej Śremskiej Jednostki Wojskowej, nastąpił przemarsz do Zespołu Szkół Politechnicznych oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Patronów Szkoły Powstańców Wielkopolskich. W szkole na głównej płycie boiska Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek i Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska dokonali inauguracji nowego roku szkolnego 2008/2009. Następnie nastąpiła ceremonia nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Aktu tego dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu w Śremie Pani Gabriela Wasielewska. Po odczytaniu uchwały odbyło się przekazanie sztandaru i uroczyste ślubowanie młodzieży.

nasi przyjaciele

Przyjaciel ZSPPrzyjaciel ZSPPrzyjaciel ZSP
Copyright © 2002-2015 Zespół Szkół Politechnicznych. Wykonanie: Patryk Kubski.